Agrosymboly v sakrální architektuře

Ve starověké a středověké architektuře se skrývá tajemství, které společnost nyní začíná chápat. Agrosymboly obsahují jak prvky posvátné geometrie, které známe z přírody i architektury.

Nejde jen o geometrii pyramidy, najdeme zde také astrologické a duchovní informace. Dokonce i naše západní církev užívá symbolický jazyka, který přesahuje texty biblických příběhů a doktrín. Jedná se o informace o vznešené povahy, které se přitahují naši pozornost.

Prvky tohoto procesu se projevují na stavbách chrámů a podobné nacházíme i v agrosymbolech. Prvky posvátné geometrie a   prolínání  matematiky,  fyziky a splývají s se stavebními kameny duchovních teorií. Ve fyzikálních laboratořích sledujeme, jak se chová zvuk v prostoru a vidíme, jak ovlivňuje stavbu prostoru.

Architektura kostelů ukazuje, co již předtím vytvořil zvuk v prostředí. Symboly stojatých vlny tvoří základní jednotku ozdob ornamentů. Prý nám připomíná, kdo jsme: neoddělitelné součásti prostoru, reality, Boha a zároveň jedineční. Naše činy formují náš svět. Ovlivňujeme své prostředí a to prostředí zase ovlivňuje nás.  Jsme jediným z mnoha prvků sítě, její součástí. Jsme individuální, globální a univerzální kmitání.

Video popisuje geometrii  spirál podobných hinduistické sahasráry, která je duchovním symbolem pro nejvyšší čakry. Vidíte ji například v ornamentech na podlaze kostela v Benátkách. V přírodě existují víry, tvořící spirálovité vzory. Některé agrosymboly tyto vzory obsahují.