Astrologická předpověď počasí

astrologickáPřišel mi poštou zajímavý kalendář: Astrologická předpověď počasí pro rok 2015. Sestavila a rozeslala  jej v loňském listopadu Ivana Černá z Olomouce. Když si vzpomeneme, jak probíhal minulý měsíc, je vidět, že astrologický výpočet paní Ivany sedl bezmála přesně.

O další měsíce se podělím s vámi, milí čtenáři. Protože jestli chcete mít alespoň přibližný odhad jak bude, na žádných meteorologických stránkách ji nenajdete. Permazahrada má ráda netradiční řešení, a tak můžeme zkusit konkurovat oficiálním meteorologickým stanicím. Výsledek neznámý.

Úvod paní Ivany

Již čtvrtý rok předpovídám počasí podle významného středověkého astrologa Johannese Keplera. Na začátku jsem čerpala pouze z jeho díla.  K pevnějším základům astrologie, ve kterém J.Kepler uveřejnil svou předpověď počasí na rok 1602. Vloni jsem do své předpovědi zahrnula také působení chladných a teplých sil, které na podkladě indických véd vypočítal Ing. Jiří Nitsche. Letos jsem podklady pro předpověď rozšířila o knihu Astrologická prognóza na rok 1618 od Johannese Keplera, kterou z angličtiny přeložila Marie Čamachová. Pan Nitsche i paní Čamachová jsou členy naší Olomoucké astrologické skupiny.

I sám velký astrolog ve velké pokoře k našim mozkem neproniknutelné genialitě božských zákonů píše, že větší důležitost na vývoj počasí mají konkrétní poměry na zemi než vzdálené působení planet, a že je třeba se také řídit lidovou moudrostí, která pramení ze staletých zkušeností. Cituji z jeho díla:

Keplerův závěr

„Není potřeba se obávat, že nebesa nebudou ovládat počasí, fakt, který je v naší zemi zřejmý. A farmáři i ostatní, kteří pracují v lese a na polích věnují větší pozornost přírodním jevům než astrologie, sledujíce přímo podmínky týkající se nadcházející zimy, zatímco astrologie dělá své předpovědi roky dopředu. Podle jejich pravidel můžeme očekávat krutou zimu, soudě podle značného množství velikých ořechů….“

Hokus pokus

Znovu musím zdůraznit, že následující předpověď počasí je pouze pokus aplikovat Keplerovy postřehy na současnost. Není to vědecká studie a nedává žádnou záruku na platnost předpovědí.

Předpovědi obou oborů (meteorologická i astrologická) na konci roku můžeme porovnat. Můžeme to vlastně porovnávat i na konci každého měsíce, dokud jsou kapky deště v čerstvé paměti.

A předpověď na únor zítra zde.

Ivana Černá