Hnutí DUHA má prestižní cenu


Prestižní cenu od evropské nadace EuroNatur získalo Hnutí DUHA jako první laureát ve střední Evropě. Cena je za přínos ochraně přírody v mezinárodním měřítku. Tím se Hnutí Duha dostalo povýšení zařadit se mezi významné osobnosti či vědce, jako jsou například princ Charles, Nelson Mandela či Michail Gorbačov.  

hnutí duha

Hnutí DUHA bylo oceněno za ochranu Národního parku Šumava během minulých dvaceti let. 

Biokoridor Šumava

Prezidentka nadace Christel Schroeder chválí "osobní nasazení dobrovolníku Duhy". Šumava je totiž celoevropsky významným národním parkem, který je spolu s Bavorským lesem největším územím divočiny ve střední Evropě. Tvoří součástí tzv. evropského biokoridoru, pásu zeleně, který propojuje regionální zelené lokality. 

Ochrana přírody
Tuto cenu Nadace EuroNatur udělila  k příležitosti výročí pětadvaceti let po pádu železné opony.  „Jsme přesvědčeni, že mír v Evropě může přetrvat jen tehdy, bude-li její rozvoj obsahovat ochranu přírodního dědictví a bohatosti evropských přírodních i kulturních krajin. Příspěvek Hnutí DUHA je příkladný,“ uvádí Christel Schroeder, prezidentka nadace EuroNatur.

Předchozími laureáty ceny se stali také hollywoodský režisér Roland Emmerich nebo Klaus Töpfer, bývalý ředitel Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Ocenění si odnesli i nestorka německého ekologického zemědělství Dagi Kiefferová, chorvatský ochránce přírody Goran Gugič, bývalý ředitel národního parku Bavorský les Hans Bibelriether nebo jeden z řeckých ostrovů, kde dobře chrání místní přírodu.

Slavnost na jezeře

Nový programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh s expertem na ochranu lesů Jaromírem Bláhou, který se Šumavou dlouhodobě zabývá, převezmou cenu na slavnostním večeru 8. října na Bodamském jezeře.   

„Udělením prestižní ceny nadace EuroNatur dává najevo, že Evropa si význam šumavské přírody a divočiny uvědomuje, stejně jako ten fakt, že česká příroda se musí chránit před vlastním senátem a parlamentem, či před domácími politiky vůbec. Ti totiž podle vlastních slov považují ochranu přírody za  „brzdu pokroku“.  

POmáhat a chránit 

Díky práci Hnutí DUHA, vědců i místních sdružení je dnes Šumava stále národním parkem, kde mají přednost ochrana přírody před developerskými projekty a těžbou dřeva.

Hnutí DUHA aktivně chrání Šumavu již dvacet  let a získalo to již několik ocenění. Ochrany přírody je zapotřebí především před českými politiky a zákonodárci. Například senát letos v červnu schválil návrh zákona, který otevřel Šumavu  stavebním projektům i těžařským firmám. Tento se chystají schválit projednat poslanci v září. 

 

Nadace EuroNatur

Nadace EuroNatur usiluje o ochranu evropského přírodního dědictví, biologické rozmanitosti a harmonické krajiny. Prosazuje, aby ochrana přírody byla sjednocujícím sociálním a politickým činitelem. Podporuje projekty a osobnosti, které pracují pro ochranu přírody bez ohledu na hranice států. 

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA

ph,