Kočka divoká v Karpatech

Kočka divoká1Unikátní snímky kočky divoké ulovili  čeští zoologové koncem zimy v příhraniční severní části Bílých Karpat.  Jde o první novodobý důkaz o přítomnosti této šelmy zde.  Hnutí DUHA Olomouc  právě rozbíhá nový projekt, který sleduje kočku divokou v České republice. Ve spolupráci s dvěma českými univerzitami, správami dvou národních parků a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR bude monitorovat její výskyt, kromě kočky ještě také vlka, rysa a medvěda.

„Evropské zkušenosti ukazují značnou přizpůsobivost velkých šelem a možnost jejich ochrany i v moderní evropské krajině, kde dominují lidské aktivity. Šelmy se pomalu vracejí i do naší přírody,“ řekl Miroslav Kutal expert na velké šelmy z Hnutí DUHA Olomouc, koordinátor monitoringu.   

Nové snímky potvrzují, že kočka divoká se nenápadně vrací do české krajiny. V posledních letech ji fotopasti ochránců přírody zachytily na Šumavě, v Javorníkách či v Českém lese, zatím však chyběly důkazy o jejím trvalém výskytu či dokonce rozmnožování. Na sérii nových fotografií z Bílých Karpat je však kočka zachycena, jak si nedaleko doupěte brousí drápy nebo se vyhřívá na slunci, což nasvědčuje trvalejšímu výskytu šelmy. Pokud se v dalších měsících a letech potvrdí, mohou přírodovědci překreslit západní hranici trvalého výskytu této vzácné šelmy v Karpatech, za kterou byla až doposud pokládána slovenská řeka Váh.

Kočka divoká stejně jako vlk, rys či medvěd doplatila na systematické lidské pronásledování a během 19. století z naší krajiny zcela vymizela. Snímky vzácných vracejících se šelem, ať už jde o šelmy v Bílých Karpatech, vlka na Šumavě nebo rysy a vlky na severu Čech, potvrzují zajímavý fenomén posledního desetiletí: Do české kulturní krajiny se pomalu vracejí vyhynulé druhy šelem. Pro rozšíření koček divokých bude potřeba vyčlenit vhodně vybraná místa pro divokou přírodu. Více starých stromů v lesích, ochrana listnatých lesů a pestřejší krajina pomůže také návratu dalších vzácných druhů zvířat.

Kočka divoká

V České republice podle odhadů zoologů stabilně žije asi 70 rysů (většina v jihozápadních Čechách a v Beskydech) a jedna vlčí smečka se v roce 2014 usídlila v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Vlci se objevují i v dalších pohraničních horách, především v Beskydech, aktuálně však fotopast zachytila vlka také na Šumavě. Medvěd bývá každoročně zaznamenáván v Beskydech, v některých letech také v Bílých Karpatech.

Hnutí DUHA také zahájilo před týdnem širší unikátní projekt, který představí veřejnosti českou divočinu a její význam pro zachování přírodní rozmanitosti i pro člověka. K jeho cílům patří rovněž vyhledání nového území o rozloze asi 1000 hektarů, které by mohlo být v budoucnu ponecháno nerušenému přírodnímu vývoji. Ekologická organizace také nabídne lidem řadu aktivit, jak mohou prakticky přispět ochraně přírodní rozmanitosti. Projektu se účastní řada institucí včetně Masarykovy univerzity a Norské společnosti pro ochranu přírody.

To, jestli tu kočka divoká i další druhy vzácných šelem vydrží, záleží i na tom, zda jejich výskyt budou tolerovat lidé. Největší hrozbu pro vzácné šelmy představuje pytláctv,.“ dodává Pavel Dekař z Hnutí DUHA Bílé Karpaty, který fotopasti instaluje.

 

RNDr. Jan Piňos Hnutí Duha, foto Jana Pospíšková,