Letní Slunovrat

Letní slunovrat: šamanské večírky u smrku

Letní Slunovrat
Letní Slunovrat: regionální varianty.

Slovanské a keltské tradice -  Letní slunovrat - v Brně jej oslavíme  21. června  v Přírodní zahradě u smrku. Začínáme kolem páté a bude se tančit, bubnovat, zpívat a radovat se. V podvečer poběží v zahradě rodinný program pro děti i rodiče. Muzicírování s bubny,  procházky labyrintem, svět pohádkových bytostí. Večer slavnost Slunovratu převezmou dospělí,  končí se ohněm.

Letní slunovrat je dnem, kdy Slunce dosahuje obratníku Raka a pak se bude vracet zpátky. tato chvíle je důvod k oslavě nejen proto, že začíná léto, dny jsou stejně dlouhé jako noci. Lidé těmto hodinám vždy přisuzovali magickou moc. Také začíná sklizeň, rodí se jahody, třešně, sklízíme první zeleninu.

Bohyně Matka - Matka Země - Ceridwen - Ceres

„Podle keltské tradice se moci ujímá Ceridwen, bohyně matka. Proto tohoto dne při západu slunce zapalovali lidé  posvátné ohně. Chtěli, aby se vláda světla udržela co nejdéle, pokud možno ještě i celou noc. Oheň symbolizoval  slunce, uctívaly se jeho očistné a regenerační síly. Přeskakování ohně nebylo jen hrou, ale chránilo člověka před  nemocemi, přitahovalo hojnost a odhánělo neštěstí," říká brněnská šamanka Hanka Radostná, která šamanský večírek u smrku pořádá.

Letní slunovrat a Svatojánská noc

O této noci se také otevíraly brány země a odkrývaly poklady, byliny, trhané v těchto hodinách měly magickou moc.

Slované slavili o dva dny později Svatojánskou noc, která patří 23. červnu. Té noci kvetlo zlaté kapradí, byliny měly kouzelnou moc, vládla magie a kouzla dobře fungovala. Podával se kořen lásky – mandragora, který měl o této noci sílu očarovat láskou.

Oslava se dříve vázala na náboženské slavnosti, nejprve pohanské, později křesťanské. Církev ve snaze o vládu zasvětila 24. Červen Janu Křtiteli. Většina pohanských rituálů se zachovala dodnes, a nyní je dokonce oživujeme. K nejoblíbenějším obřadům patří skákání přes oheň, pletení věnců a jejich házení do vody. Letní Slunovrat má mnoho regionálních variant.

 

Pavla Hobstová, foto  Slavic Folklor