Nedostatek vody rezonuje

nedostatek vody 2Nedostatek vody je třetím největším tématem: po běžencích a válce

Jako problém číslo jedna označilo 80%  české veřejnosti nedostatek vody.  Potvrdil to výzkum veřejného mínění, který  provedla tzv. metodou takzvané sociální rezonance  agentura AdHackers. Sdělil to  na tiskové konferenci v Senátu Parlamentu ČR Jan Řehák z této společnosti.  Ta provedla výzkum ve spolupráci s agenturou STEM/Mark. Odbornost výzkumu garantoval  Pavel Punčochář ze sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství.

Průzkumné metodě říkáme rezonance, protože nás zajímá, do jaké míry nějaké téma rezonuje ve společnosti a je touto společností prožíváno,“ uvedl Jan Řehák, zakladatel AdHackers.

Málo sněhu

Hlavním  zdrojem podzemních vod je sníh. Teplé zimy posledních let přinesou střední Evropě problém se zásobování pitnou vodou.  Zatímco v loňském roce se odborníci zabývali nedostatkem vody pouze  z hlediska dopadů na krajinu, nyní si lámou hlavu s nízkou hladinou spodních vod.

Média o suchu informovala jak na celostátní, tak na regionální úrovni a hodnotila problém jako reálný a velmi vážný. Také čtenáři a diváci pochopili že nejde o krátkodobý výkyv počasí.

Vliv médií. Zdroj: Rezonance, výzkum sociálních médií, AdHackers, Newton media, Stem/Mark

Vliv médií. Zdroj: Rezonance, výzkum sociálních médií, nedostatek vody

Následovaly sociální diskuse, výchozími zdroji byla  velká internetová média (ihned, idnes). Počet diskusních příspěvků dosáhl téměř 1.300, ty se přitom z poloviny objevovaly přímo pod články v médiích, z druhé poloviny na sociálních sítích.

Online diskuse. Zdroj: Rezonance, výzkum sociálních médií, AdHackers, Newton media, Stem/Mark

Online diskuse. Zdroj: výzkum sociálních médií, media,

Přes 60 % diskutujících potvrzovalo, že jde o aktuální problém a blížící se hrozbu. Jako o možné příčině se mluvilo jak o krátkodobém výkyvu klimatu (tak to vnímali zejména ti, co viděli sucho jako aktuální problém), tak o dlouhodobé klimatické změně (tak to vnímali lidé, kteří brali sucho coby blížící se hrozbu).

Nedostatek vody se týká všech

Agentura STEM/Mark vyhodnotila téma vody jako jedno z nejdiskutovanějších.  Dotazování proběhlo od 12. do 16. ledna 2016, dotázáno bylo  1.016 respondentů ve věku od 15 do 65 let.

„Možné sucho se objevilo na třetím místě za přílivem uprchlíků a hrozbou války. Respondenti jej označili za společensky vysoce závažné, zajímalo 40 % dotázaných,“ uvedl Řehák.

Společenská rezonance. Zdroj: Stem/Mark

Společenská rezonance. Nedostatek vody.

Podle Řeháka jde tedy o skutečný problém dneška, o nějž se lidé aktivně zajímají a cítí, že se jich dotýká (zákazy zalévání zahrad a podobně). Současně jsou ochotni se v něm angažovat.

Omezit spotřebu ano, zdražit ne

„Lidé čekají s obavami, jak se bude situace vyvíjet dál: 80% respondentů se bojí nedostatku vody a  souhlasí s tím, že by se měla omezit spotřeba, možnost zdražení vody spíše odmítají. Také souhlasí  s tím,  téma  si zaslouží  větší mediální pozornost.

Podle místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Ivo Bárka  Senát vezme výsledky výzkumu jako podklad pro legislativu a exekutivu.  Výzkum se podle něj stane jedním z dalších odborných podkladů pro vládní strategii týkající se možného sucha.

Zdroj: Mediář