Posvátná geometrie

Krompáč a posvátná geometrie

Posvátná geometrie

Vesmír a příroda se nám jeví jako krásný holografický obraz. Jeden celek – kosmos je složen z menších a menších obrazů téhož. 

Všechny dílčí (malé) prvky přírody jsou propojeny v jeden celek.  Je to posvátná geometrie.  

Její základní zákony zajímaly v historii ty nejslavnější filosofy. Dnes ji má pod kůží i většina architektů, i když mnozí se to zdráhají vyslovit. Bratislavský architekt Eugen Nagy se k ní ale hlásí bez rozpaků. Pokud má klient zájem, eukleidovskou geometrii do domu i permazahrady rád zapracuje. „Na pozemku vytvářím vzorce, složené s úhelníků a přímek tak, aby dávaly člověku vhodné prostředí. Individuální přístup k člověku i k prostoru je nutný,“  líčí nadšeně architekt, který tvrdí, že posvátná  geometrie by měla určovat alespoň půdorys domu.  V takovém prostoru se člověk cítí dobře.

Ornamenty z růží a mrkve

Stejné principy architekt aplikuje v zahradě: půdorysy božských tvarů mají záhony osázené ornamenty třeba z růží, zelí, plevele, nebo mrkve.

posvátná geometrie

 

Posvátná  geometrie prý v zahradě působí velmi harmonicky a má vysoký energetický potenciál. Věřte nevěřte. Zkuste někdy pozorovat noblesního zahradníka zámeckých zahrad, který ve jménu božského principu vezme lopatu a udělá zlatý řez.  K tomu použije krompáč a nejkrásnější číslo ve vesmíru – božské číslo Fí (1,618 ),  číslo které určuje, jakým způsobem příroda opakuje fraktály a jak jimi nakonec zaplní celý vesmír. Ale nemusíte vstupovat ani na zámecké pozemky, stačí stará dobrá permazahrada.  Žádné velké měření, stačí balvany, hlína, tráva a výsledek je boží: bylinná spirála.

Tajemství bylinné spirály

Podle architekta je hlavní výhodou, proč spirály tvoříme to, že vyvýšením spirály nad povrch záhonu se zvětšuje i velikost půdního (osevního) povrchu na stále stejné ploše. Je to hodně mazané.

Ale to hlavní tajemství určitě neznáte, i když je velmi jednoduché.   Bylinné spirály můžeme mít pravo a levotočivé, jin a jan, mužský a ženský. V každé zahradě je dobré mít oba typy. Pro jistotu.

Léčivky jsou léčivější

Spirála je typickým prvkem posvátné  geometrie a má kumulovat energii. V té první rostou lépe byliny s podzemními kořeny (mrkev), v té opačné zase nadzemní části, jako máta, mateřídouška a jiné léčivky. Spirály (pravá i levá) prý rezonují s magnetickým polem země. Vytvářejí energetický vír, jehož největší potenciál je v bodě Nula. Byliny zde vypěstované pak mají magickou - kouzelnou moc. Jsou léčivější, než ty ostatní.  Věřte nevěřte a je to veliká krása.

Eugen Nagy, architekt, (1965) autor pasivních rodinných domů, svou tvorbu začal obohacovat o prvky posvátné geometrie. Po absolutoriu bratislavské architektury pracoval několik let v Rakousku, kde se začal věnovat oboru pasivních domů.

 

Pavla Hobstová