Taoistické tai chi se cvičilo pod smrkem

V Přírodní zahradě u smrku, ve vzorové společenské permazahradě se cvičilo Taoistické Tai Chi.  Skupinka deseti padesátnic se minulou neděli sešla při královopolských erbovních slavnostech, postavila se do prostoru a tiše jakoby nic začala propagovat vnitřní krásu.  

Toto sousloví zní jako banální klišé, takže jsem zrovna byla na odchodu. Bála jsem se, že nastoupí stárnoucí parta Rychlých šípů v sukních a začne spartakiáda. Scéna se ale zhmotnila do pozoruhodného obrazu: Zahrada po dešti, bujné zelenisko sklonku léta, zvuky reprodukované hudby odkudsi z dálky divadlo začalo: ženy s tichým úsměvem, obráceným dovnitř, 108 pohybových prvků, obrácených ven. Je to umění v západním světě velmi mladé, ale řeknu vám milí čtenáři, bylo to úžasné.

Stopa Moy Lin-shina

Bylo to ohromné přírodní divadlo a tak vám o té partě něco řeknu: v Brně totiž existuje oddíl "Taoistické Tai Chi", který se tomuto „vnitřnímu umění pro zdraví“ věnuje ve velkém.

Jdou ve stopách odkazu slavného taoistického mnicha Moy Lin-shina. Ten roku 1970 přivezl sestavy do Kanady sestavu tao léčivých cvičení z Číny. Snažil se je rozšířit, zpopularizovat tak, aby se ke cvičení mohl dostat každý.  Byl to heroický výkon, když si uvědomíme, že do té doby se toto umění provozovalo pouze mezi mnichy v klášterech a předává se jedině z učitele na žáka.Moy Lin-shinem vytvořil 108prvkovou Yangovou sestavu. Je odlišná od stylu Tai Chi rodiny Yang. Mistr Moy zde totiž techniku, kterou se v taoistickém klášteře ve městě Guangzhou upravil tak, aby byla srozumitelná pro všechny, kdo ji chtějí cvičit. Zaměřil ji na kultivaci fyzického i duševního zdraví člověka.

Všude jsou doma

V Brně vede skupinu cvičenců Jitka Kamarádová, kterou ke cvičení přivedly vlastní fyzické potíže, způsobené sportovním úrazem. Toto jemné cvičení, prováděné dnes a denně, ji znovu upevnilo a vrátilo do života.  Později se kolem paní Jitky seskupilo několik desítek cvičenců s podobným příběhem.

Taoistické Tai Chi se během 30 let v západním světě neuvěřitelně rychlo uchytilo a rozšířilo, dnes se provozuje na celém světe.  „Je to moc príma: Když se vydáte na delší cesty, zjistíte, že na v mnoha světových městech když si ráno nebo večer vyjdete do parku, uvidíte cvičící skupinku a tak zjistíte, že jste zase doma,“ pochvaluje si paní Jitka.

 

Pavla Hobstová

Další Taoistické Tai Chi cvičení proběhne u smrku

 v neděli 29. září 14:00 - 17:00