Větší divočina!

divočinaDivočina větší a lépe chráněná před zásahem člověka. Ochrana krajiny před nevhodnou zástavbou a přísnější podmínky prodeje pozemků v národních parcích.

 

Tak zní některé příznivé změny, které navrhla vláda v novele zákona o ochraně přírody a krajiny, jež upravuje a zpřesňuje ochranářská pravidla. Naše naši nejcennější divočina  – to jsou národní parky. Návrh zákona však obsahuje i problematická ustanovení. Dovolují zbytečné škodlivé zásahy i v  nejcennějších zónách a  velkoplošné kácení na zbývajícím území národních parků.

Předloha, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí, stanovuje stejné principy péče pro všechny čtyři české NP a zlepšuje podmínky pro ochranu přírody v nejcennějších, tzv. přírodních zónách. Novelu začnou zítra (ve středu 20.1.2016) projednávat poslanci v prvním čtení. Debatu o ní začali již v říjnu, zakrátko ji však kvůli obstrukcím přerušili. Podle Hnutí DUHA by další odklad zbytečně zdržel jednání o důležitém zákonu.

Ekologické organizace Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, Beleco a další sdružené v Zeleném kruhu oslovily všechny zákonodárce s žádostí o podporu návrhu v prvním čtení. Zároveň je však upozornily, že slabiny vládního návrhu budou muset následně vylepšit. Jedině tak mohou zajistit kvalitní ochranu unikátní divoké přírody v  národních parcích.

Německé národní parky jako vzor

Národní parky mají zajistit nerušený průběh přírodních dějů. Ze zákona není ovšem jasné, kdy bude  území pro divočinu vyčleněno, zda do deseti let nebo třeba až v příštím století. Podle ekologických organizací by měl návrh zákona obsahovat lhůty, do kdy se tak v každém NP stane. Tak je to například v  zákonu o národním parku Bavorský les či v mnohých dalších německých národních parcích.

Minimální rozloha

Novela by měla poskytnout okamžitou ochranu nejpřísněji chráněné přírodní zóně tak, aby nemohla být zničena kácením či jinou hospodářskou činností. Toho lze podle ekologických organizací docílit uvedením minimální rozlohy přírodní zóny pro každý národní park přímo do textu zákona. Například v Národním parku Šumava se taková vhodná území málo dotčené přírody nacházejí na polovině jeho rozlohy . Pokud nechce ministr Richard Brabec na ochranu tamější nejcennější přírody rezignovat, neměl by prohlašovat, že bezzásahová území budou po příštích minimálně patnáct let pokrývat jen 23 % území NP Šumava .

 

Chráněná ceněná divočina  ve volné krajině klade nárok na zpřísnění podmínek pro rozprodej pozemků.

 

 

Jaromír Bláha, expert na ochranu přírody a lesů Hnutí DUHA