Zahrada v pytli na brněnském Oltecu

Na malém plácku u staré cihlové zdi sedí tiše skupina dvaceti mladých lidí ve zkříženém sedu. Nejde žádný jogínský mejdan, všichni soustředěně poslouchají prošedivělou dámu v režném sáčku. Je to botanička Helena Vlašínová (Ing. PhD.), brněnská expertka na permakulturu. Poutá pozornost, posluchači si zapisují, fotí a filmují. Řeč je o zelenině a plácek je Zahrada v pytli.

Kousek od šaliny

Jsme na zcela jedinečném místě na Starém Brně. Jedna z prvních českých komunitních zahrad -  Zahrada v pytli - se nachází v dvorním traktu starých domů takzvaného Oltecu. Starobrněnské čtvrti, ve které vládne hantýrka a nad dvory se vznáší duch mrtvého siláka Franty Kocourka z fajnovýho štatlu.

Fajnový smutek Starého Brna.

Řečená Zahrada v pytli je kousek za nádražím naproti "Špitálu svaté Anky". Projdete širokými vraty, minete  zpuchřelou zeď s opadanou omítkou, a ocitáte se ve vnitrobloku velikosti fotbalového hřiště. Dvůr tvořený starými domy, každá strana čtverce ústí na jinou ulici.  Je plný roztodivné zeleně. Po pravé ruce na nás padá stín obrovského platanu s cedulí, že je památkový a stoletý. Vyschlá kašna se sochou andělíčka, který boří nos do hustého tisu a jeho zadíčka nám dávají tušit, že kdysi se k fontáně chodilo z opačné strany. Je jasné, že zde kdysi byla rozlehlá řádová nemocniční zahrada a byla hodně nóbl.

Video na zimu. 

Na dalších metrech vás překvapí klasická zahrádkářská kolonie, oplocené záhony s růžemi a zeleninou, nějaký ten ořech a meruňka. Zde kutají starousedlíci z „Oltecu“ ( Starého Brna). Letos najaře se zde objevila zbrusu nová nejbizarnější  - Zahrada v pytli.

Pozemek o 100 čtverečních metrech si pronajala od soukromníka parta asi dvaceti mladých lidí z okolních domů a fungují zde po vzoru komunitních zahrádek, které vznikají lavinovitě v západních městech. Ale to už je jiný příběh, který si necháme na jindy. Teď je řeč o brněnských vnitroblocích, o které musí osadníci spíš škemrat na úřadech. Město by zde totiž rádo vidělo parkoviště, aby se naše auta mohla mít dobře.

Tenkrát na Oltecu.

Ale zatím dobrý: Ženská část party sem na úplném začátku navezla hlíny,  ženy a dívky natahaly těžké pytle. Pak se přidali i muži a teď si všichni pěstují zeleninu v bedničkách, nebo rovnou v pytlech, které slouží jako obrovské květináče. Kdo má potřebu, vyběhne z bytu do zahrádky, děti bere s sebou.

Helena Vlašínová: Plevel v latině, zahrada v pytli.

Zelenina je společná, ale kdo chce mít něco svého, označí si pytel.  Služby na zalívání si rozdělili podle rozvrhu, každou středu je otevřeno pro veřejnost a na FB si nechávají vzkazy. Tak jednoduchá Zahrada v pytli je. Na podzim se odstěhuje jinam, a to znamená jen to, že muži naloží pytle a odfrčí. Kamkoliv, kde je dostupná voda na zalívání. „Chtěli jsme ukázat, že i městské prostředí je stvořené pro zahrady, že lze oživit, ozelenit brownfieldy,“ říká jedna ze zakladatelek, Kris Hrubanová.  Lidé se zde setkávají u smysluplných akcí, pořádají workshopy a přednášky, takže sebezásobení zeleninou není jedinou výhodou.

Pavla Hobstová